Nalyra Dogcenter - Because dogs are a very special gift ...

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Therapiedier >> Algemene info

Educatie in scholen    Therapie met hond    Tarieven    Referenties

Bij Nalyra Dogcenter kan u terecht voor dierondersteunende educatie (DOE) en dierondersteunende therapie (DOT).
Beide diensten bestaan uit het geven van professionele therapie aan kinderen en volwassenen in samenwerking met therapeuten, scholen en instellingen.

Enkele voorbeelden:

  • samen met een therapiehond een bezoek brengen aan een instelling of bejaardentehuis om de mensen een leuke tijd te bezorgen

  • samen met een therapiehond een bezoek brengen aan een school om kinderen te leren omgaan met honden om zo bijtincidenten te voorkomen

  • een therapiehond inzetten om de motoriek van een patiënt te verbeteren in samenwerking met een therapeut

  • een therapiehond inzetten als leeshond bij kinderen met spraakproblemen in samenwerking met een therapeut

  • een therapiehond inzetten in de psychiatrie bij mensen met een depressie of laag zelfbeeld in samenwerking met een therapeut


Therapiehonden worden vooral ingezet om sociaal contact en structuur te bevorderen en eenzaamheid te verbreken.  
Ze worden bewust ingezet om iemand te motiveren mee te werken aan de genezing van lichaam en geest want een hond neemt een mens zoals hij is zonder vragen te stellen over de persoonlijkheid.

Wat is de helende kracht van een therapiehond?

+) ze hebben een positief effect op onze fysieke gezondheid

- ze reduceren stress
- ze verlagen de hartslag
- ze vergroten de weerstand
- ze doen ons bewegen

+) ze hebben een positief effect op onze mentale gezondheid

- ze brengen ons aan het lachen
- ze wakkeren ons verantwoordelijkheidsgevoel aan
- ze geven ons een veilig gevoel
- ze stellen ons op het gemak


Therapiehonden worden op heel wat zaken getest:

+) aaibaarheid
+) gehoorzaamheid
+) reacties op beweging en geluid
+) reacties op aanraking
+) stressbestendigheid
+) socialisatie
+) pijngevoeligheid


Therapiehonden kunnen ingezet worden bij mensen met autisme. Zoals iedereen wel weet leggen deze mensen moeilijk contact en uiten ze niet snel hun gevoelens.  Honden zouden hen kunnen helpen om uit hun schulp te komen en zo de communicatie en interactie met anderen te bevorderen.

Ook op palliatieve afdelingen worden honden steeds vaker ingezet.  Ze bieden gezelschap en een zekere troost aan mensen met een beperkte levensduur. De aanwezigheid van honden kan bovendien de band tussen de zieke, het verzorgend personeel en de familie verbeteren.

Therapiehonden kunnen ook ingezet worden om kinderen te ondersteunen of te stimuleren op meerdere manieren. Zij kunnen helpen als voorleeshond of als aaihond. Een hond wil graag samenwerken met een kind en op een positieve manier kan dit voor beide partijen tot een goed resultaat leiden.

Heel bekend zijn de hulp- en assistentiehonden.  Honden die opgeleid zijn om personen met een handicap te assisteren.
Een signaalhond leert dove mensen te begeleiden.
Een geleidehond helpt mensen met een visuele beperking.
Een epilepsiehond of meldhond kan alarm slaan bij een epileptische aanval.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu